نوشته هایی با برچسب "دستگاه صنعتی"

واردات دستگاه های صنعتی


در برخی مواقع تولید دستگاه های صنعتی در ایران امکان پذیر نیست و یا به علت هزینه تمام شده بسیار زیاد، سفارش آن دستگاه از سایر کشورها صرفه اقتصادی بیشتری دارد. از این رو شرکت سگال پرداز جم ارائه کننده این خدمت به...

ادامه بیشتر ...