نوشته هایی با برچسب "تجهیزات خودرو"

شبکه نمودن تجهیزات خودرو  


با پيشرفت تکنولوژي و استفاده از امکانات بسيار در اتومبيل ها، سيم کشي خودرو يکي از موارد بحراني در ساخت خودرو است. بطوريکه طول سيم بکار رفته شده در خودرو ها از يک کيلومتر هم تجاوز مي کند. از مشکلاتي که سيمکشي در خودروها،...

ادامه بیشتر ...