شبکه نمودن تجهیزات خودرو  


با پيشرفت تکنولوژي و استفاده از امکانات بسيار در اتومبيل ها، سيم کشي خودرو يکي از موارد بحراني در ساخت خودرو است. بطوريکه طول سيم بکار رفته شده در خودرو ها از يک کيلومتر هم تجاوز مي کند. از مشکلاتي که سيمکشي در خودروها، مخصوصا خودروهايي با امکانات الکترونيکي بيشتر بوجود مي آورد مي توان به موارد زير اشاره نمود.

به دليل پيچيدگي و زياد بود حجم سيم ها باعث کندي در توليد مي شود.

نياز به فضاي بزرگي براي ساخت دسته سيم هاي خودرو بوده بطوريکه معمولا فضاي کاري ساخت دسته سيم ها بايد در سالن بزرگي انجام پذيرد.

وزن زياد دسته سيم هاي موجود در خودرو

عيب يابي مشکل و زمان رفع عيب زياد مي باشد.

اضافه نمودن سيستم الکترونيکي جديد در خودرو مانند دزدگير و …. ، زمانبر و هزينه بر مي باشد.

به خاطر اين دلايل نياز به کاهش دسته سيم ها و جايگزين هاي مناسبي براي آن در جهان مطرح گرديده است. و ما هم روش نويني براي رفع اين مشکل پيشنهاد نموديم.

توضيحات کلي طرح

در اين طرح از تجهيزاتي استفاده شده که قادر خواهند بود اطلاعات را بر روي سيم باتري که براي تغذيه تجهيزات بايد کشيده شوند حمل نموده و به نقاط مختلف برسانند. بنا براين براي کنترل تجهيزات نياز به سيم کشي ديگري نخواهد بود.

استفاده از اين طرح مي تواند حجم سيم کشي داخل خودرو را تا 70% کاهش دهد که اين خود باعث کاهش زياد وزن خودرو  و به طبع آن باعث کاهش مصرف سوخت خودرو خواهد شد. در اين طرح بسته به نوع خودرو و تجهيزات نصب شده بر روي آن، چندين گره شبکه در نظر گرفته شده که قادر خواهند بود تا 11 سنسور و عملگر را در اطراف خود کنترل نموده و اطلاعات سنسور را به گره اي که نياز به اطلاعات آن سنسور را دارد ارسال نمايد و در اثر اطلاعات دريافتي عملگر خود را کنترل نمايد.

کليه عمليات تنها از طريق ارسال پيام در شبکه صورت مي گيرد و هيچ فرمانده اي (Mater – Slave) در شبکه وجود ندارد که به بقيه گره ها فرمان دهد. (Massage Driven)

مزاياي طرح :

کاهش مقدار سيم استفاده شده در خودرو تا 70%

عيب يابي آسان خرابي از طريق اتصال يک دستگاه آزمايشگر به دو سر باتري خودرو

نصب تجهيزات جديد در خودرو تنها با اتصال دو سيم تغذيه وسيله مورد نظر به دو سر باتري.

کاهش مخارج توليد از قبيل اشغال فضاي (مورد نياز براي مونتاژ) به مراتب کوچکتر از حالت فعلي. حجم بسيار کمتر از نظر انبار نمودن و نقل انتقال آنها به سالن مونتاژ خودرو.

سرعت نصب بالا در هنگام مونتاژ و رفع عيب بسيار سريع در اثر بوجود آمدن اشکال در هنگام مونتاژ.

به دليل قابل توسعه بودن، مي توان در هر زمان از تجهيزات جديد در خودرو چه در کارخانه و چه بعدا به آساني و به سرعت استفاده نمود.

اشتغال زايي بالا (علاوه بر اينکه براي مونتاژ و تست بردهاي گره ها نياز به افراد متخصص مي باشد که باعث اشتغال زايي مستقيم مي شود. مي تواند باعث اشتغال زايي غير مستقيم زيادي هم گردد. بطور مثال شرکت هايي مي توانند تجهيراتي را براي خودرو ساخته و با اين روش بدون نياز به دستکاري خودرو براحتي آن را بر روي خودرو نصب نمايند و…. )

توانايي حذف کامپيوتر مرکزي (ECU) خودرو و تقسيم وظايف آن بين گره هاي شبکه بصورت توزيع شده.

حذف کليدهاي جريان بالا و داراي حجم و وزن زياد با کليد هاي جريان کم و بسيار کوچک. مانند دسته راهنما و يا کليد چراغها و …

قابليت نصب گره ها با هر نوع توپولوژي از قبيل (ستاره، باس، حلقوي و ….. )

بدون نياز به ترمينيت نمودنابتدا و انتهاي خط انتقال.

داراي مداراتي براي کاهش نويز و تصحيح خطا براي نويز هاي توليد شده در خودرو.

داراي رنج ديناميکي بالا تا  80 dB .

  •   نوشته شده توسط :  
  •   دسته مطلب :   خدمات شرکت
  •   تاریخ انتشار :  2022/08/12