اهم فعالیت ها

برخی ازفعالیت ها و پروژه های انجام شده شرکت سگال پرداز

– طراحی و ساخت      Analog and Digital Sound Matrices Switches تا 256 پورت

Video Scan Convertor – طراحی و ساخت

-طراحی و ساخت         Video  A/D   & D/A  (10 bit)

-طراحی و ساخت         Audio  A/D   & D/A  (24 bit)

-طراحی و ساخت         Hybrid Phone Studio Two Lines

-طراحی و ساخت تا 150 متر Video distributor with cable balancing and video separators

-طراحی و ساخت          Audio distributor

-طراحی و ساخت           Database of High -Capacity Switch Centers

-طراحی و ساخت         High-capacity switch center alarm panel

طراحی و ساخت بردهای مخابراتی مراکز تلفن دیجیتال

 

طراحی و ساخت Video Scan Convertor

 

 

_ طراحی و ساخت   Hybrid Phone Studio Two Lines

 

 

Analog and Digital Sound Matrices Switches تا 256 پورت

 

 

 

_ شبکه نمودن تجهیزات خودرو    CEN Car Equipment Network

 

 

– طراحی و ساخت  Video distributor with cable balancing and video separators  تا 150 متر